LC Packaging presenteert nieuwe versie gedragscode voor leveranciers

20 feb 2019

LC Packaging heeft de gedragscode voor leveranciers (Global Supplier Code of Conduct) voor alle productiepartners voorzien van een update. De Global Supplier Code of Conduct schrijft de waarden en principes voor waaraan LC Packaging zich wereldwijd heeft gecommitteerd: niet-onderhandelbare normen die we onze productiepartners vragen te respecteren en te volgen wanneer zij zaken doen.

LC Packaging heeft de gedragscode in 2015 voor het eerst geïntroduceerd, nadat het bedrijf een duidelijke doelstelling voor duurzaam inkopen had vastgesteld. Deze doelstelling maakt ook deel uit van de Duurzaamheidsvisie 2022. Omdat zowel LC Packaging als de productiepartners van het bedrijf zich de afgelopen jaren sterk hebben ontwikkeld op het gebied van arbeidsnormen en mensenrechten, ethiek en milieu-inspanningen, zijn de standaard en de voorwaarden voor samenwerking geëvolueerd. Van alle Partners wordt verwacht dat zij de bijgewerkte Global Supplier Code of Conduct ondertekenen en een bewijs van naleving leveren.

Over de LC Packaging Global Supplier Code of Conduct
LC Packaging is loyaal naar Partners en onderhoudt een transparant en open communicatieproces met als doel wederzijdse groei en ontwikkeling met behoud van het menselijke aspect. Om dit te bereiken moeten de waarden en visie van LC Packaging overeenkomen met die van de Partners als het gaat om ethiek, het milieu, arbeidsomstandigheden en eerlijk zakendoen in het algemeen. Hiervoor is de LC Packaging Global Supplier Code of Conduct opgesteld. De gedragscode is onder meer gebaseerd op en geïnspireerd door de Ten Principles of Business and Human Rights of the UN Global Compact* en verwijst naar internationaal aanvaarde principes, zoals SA 8000, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Door de LC Packaging Supplier Code of Conduct te ondertekenen, verklaren partners dat alle bestaande en toekomstige overeenkomsten en zakelijke relaties met LC Packaging zullen worden onderworpen aan de principes in het document. Bovendien is het hun verantwoordelijkheid om hun werknemers hierover te informeren.

Lees hier onze Global Supplier Code of Conduct.

* De UN Global Compact principes zijn afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over Fundamentele Beginselen van Rechten op het Werk, de Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling an het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging